קוסמטיקאית

  עיקרי התוכנית

 1. כיסוי למבנה

 2. כיסוי "כל הסיכונים" לתכולה – כולל הרחבות רבות

 3. כיסוי לרעידת אדמה

 4. כיסוי לצד שלישי

 5. כיסוי לאחריות מקצועית, גם בגין המוצרים המשווקים

 6. כיסוי חבות מעבידים

 7. הרחבות הכלולות בתכנית

 8. שבר שמשות שלטים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה

 9. שחזור מסמכים - עד 5% מסכום ביטוח התכולה

 10. כיסוי לקלקול מזון בקירור

 11. כיסוי לאובדן הכנסות

 12. כיסוי לגניבת כספי העסק

 13. כיסוי לציוד האלקטרוני המצוי בבית העסק.

 14. הרחבות אופציונאליות

 15. כיסוי לטיפולי אפילציה באמצעות מחט או לייזר

 16. כיסוי לשיזוף מלאכותי

 17. כיסוי לשיזוף מלאכותי

 18. כיסוי לטיפולי פילינג

 19. כיסוי לאיפור קבוע

* בכפוף לתנאי הפוליסה