אופניים

  1. נזק תאונתי או גניבה

  2. נזק שניגרם תוך כדי הובלתם על ידי כלי רכב.

  3. ביטוח צד שלישי.

  4. ביטוח תאונות אישיות למקרה מוות ונכות מתאונה.(מגיל 16 עד 67 כולל)

  5. החזר בגין הוצאות רפואיות.

  6. פיצוי בגין מצב סיעודי.

  7. הרחבה לכל העולם - אופציה

  8. אין צורך בביטוח דירה

* בכפוף לתנאי הפוליסה

* הביטוח אינו כולל נזק כתוצאה משימוש באופניים בעת מירוץ או תחרות.הביטוח אינו מכסה אופניים חשמליות.