ביטוח מבנה דירה

  1. מבנה

  2. נזקי צנרת

  3. רעידת אדמה

  4. אצלנו ביטוח המבנה כולל בנוסף (חינם):

  5. צד ג' 500,000 ש"ח למקרה ו - 1,000,000 ש"ח לכל הפיצויים במשך תקופת הביטוח.

  6. חבות מעבידים לעובדי משק הבית. 7,500,000 ש"ח למקרה ו- 15,000,000 ש"ח.

* בכפוף לתנאי הפוליסה

*לבעלי משכנתא - הביטוח מתאים לדרישות הבנקים. אנו נבצע את המעבר מהבנק או מהחברה המבטחת כיום, אלינו ללא תשלום.