בית כנסת

  עיקרי התוכנית

 1. מבנה (מבניה מסיבית) עד 1.000.000 ש"ח.

 2. תכולה כללית עד 500.000 ש"ח.

 3. ספרי תורה עד 600.000 ש"ח.

 4. פריצה על בסיס נזק ראשון עד 600.000 ש"ח.

 5. הרחבות מיוחדות הכלולות בתכנית

 6. כיסוי לספרי תורה על בסיס כל הסיכונים.

 7. כיסוי לספרי תורה על בסיס ערך מוסכם שאינו כפוף לביטוח חסר.

 8. כיסוי לספרי התורה גם בהימצאם בבתי אבלים ואצל סופר סת"ם לרבות בהעברה.

 9. כיסוי לספר תורה עקב פסילתו משימוש עד 100.000 ש"ח.

 10. כיסוי לתשמישי קדושה וחפצי מתפללים.

 11. כיסוי פריצה לרכוש בארון הקודש.

 12. ניזקי רעידת אדמה וטבע.

 13. אחריות כלפי צד שלישי

 14. גבול אחריות עד 1.000.000 ש"ח.

 15. הרחבות מיוחדות הכלולות בצד שלישי

 16. אחריות המבוטח כלפי מתפללים.מתנדבים ואורחים

 17. כיסוי לארועים המאורגנים על ידי בית הכנסת לרבות הרעלה ממזון ומשקה.

 18. חבות מעבידים

 19. גבול אחריות עד 20.000.000 ש"ח לתקופה.

 20. הכיסוי עד 3 עובדים קבועים.

 21. מחיר אטראקטיבי ביותר החל מ- 2000 ש"ח לשנה בלבד.

* בכפוף לתנאי הפוליסה