שוורץ צבי סוכנות לביטוח 

צור קשר

שלח הודעה

life@insurnet.co.il

072-2222-123

האמור באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד. התנאים המחייבים הם תנאי פוליסת הביטוח. הצעות לביטוחי רכב בכפוף למיגון ע”פ דרישת החברה. ישנם כמה סוגי ביטוחי דירה באתר והם מותאמים אישית למבוטח. רשימת הרופאים,בתי החולים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. ציון שמו של פרופסור / רופא / בית חולים אינו מהווה המלצה לקבלת שרותים ממנו. ציון שמו של עו”ד אינו מהווה המלצה לקבלת שרותים ממנו. ** המחיר נקבע ע”פ גיל הכניסה.